Καθορισμός ημερολογίου (έναρξης-­λήξης) υλοποίησης προγραμμάτων

Καθορισμός ημερολογίου (έναρξης-­λήξης) υλοποίησης προγραμμάτων
 

 

λήξη προθεσμίας υποβολής πρότασης

ημερομηνία  τελικής έγκρισης

προκήρυξη μέχρι

Περίοδος Α’

Δια Βίου Μάθηση ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, ειδικά την περίοδο αυτή, αποφάσισε τη λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10).

Σελίδες

Τελευταία Νέα

Σελίδες