ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προχώρησε στις αρχές του 2012 στην ίδρυση της Δομής Διά Βίου Μάθησης, προκειμένου να ανταποκριθεί με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στις ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία. Η Δομή λειτούργησε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017, οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114Α/2-8-2017), τερμάτισε τη λειτουργία της.

Σελίδες

Τελευταία Νέα

Σελίδες