Στόχοι

Σκοπός της Δομής Δια Bίου Mάθησης και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. είναι:

  1. Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΑΠΘ σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση.
  2. Η ενίσχυση των δεσμών του ΑΠΘ με τους πολίτες και η εξασφάλιση της  δυνατότητας να έχουν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση.
  3. Η συμβολή του ΑΠΘ στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.