Προκήρυξη Προγράμματος «Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: κείμενα, εικαστικές τέχνες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: κείμενα, εικαστικές τέχνες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές»

Μετά από προτροπή πολλών συναδέλφων φιλολόγων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης, διοργανώνει το εξ αποστάσεως Πρόγραμμα «Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: κείμενα, εικαστικές τέχνες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές». 

Η επιμόρφωση έχει ως γνωστικό αντικείμενο τον θεσμό της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας από την οπτική γωνία της φιλολογίας και της αρχαιολογίας, τομείς οι οποίοι στη σύγχρονη τριχοτόμηση των Φιλοσοφικών Σχολών δεν υπηρετούνται διαθεματικά από κανένα Τμήμα. Παράλληλα  προτείνει θεωρητικές γνώσεις και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, οι οποίες εκσυγχρονίζουν τη διδακτική και συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών, θέματα εν πολλοίς άγνωστα στους αποφοίτους των φιλοσοφικών σχολών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαρκεί από 16 Οκτωβρίου έως 17 Δεκεμβρίου 2017 και συνοδεύεται από βεβαίωση συμμετοχής ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Στόχοι

Σήμερα που η επαφή με τον αρχαίο κόσμο χρειάζεται εκσυγχρονισμό και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, ο φιλόλογος πρέπει να θεωρεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως μέσο συνολικής ανάπτυξης της προσωπικότητας του μαθητή και προετοιμασίας του για τη ζωή-εργασία, όχι ως ένα απολιθωμένο παρελθόν χωρίς σχέση με το παρόν. Το πρόγραμμα «Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: κείμενα, εικαστικές τέχνες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές» έχει τρεις κατευθυντήριους άξονες, οι δύο από τους οποίους υπηρετούν τη διαθεματική προσέγγιση του αρχαίου κόσμου και ο τρίτος τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Εκκινεί από τη θέση ότι τα κείμενα της αρχαιότητας (αρχαίο δράμα, ιστοριογραφικά, ρητορικά, φιλοσοφικά κείμενα, επιγραφές κλπ.) και οι εικαστικές τέχνες είναι ζωντανός καθρέπτης των αξιών της αθηναϊκής δημοκρατίας του 5ου και 4ου αι. π.Χ. και παντρεύουν δύο καίριους άξονες γνώσης του αρχαίου ελληνικού κόσμου, σε άμεση συνάρτηση με το πολίτευμα που επηρέασε την εξέλιξη της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Παράλληλα, το πρόγραμμα παρέχει, σε έναν τρίτο πρωτοποριακό άξονα, εφόδια, θεωρητικά και πρακτικά, για την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη (ενεργητική, συνεργατική και βιωματική μάθηση και  συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές), αλλά και γνώσεις για τη συμβολή των φιλολογικών μαθημάτων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών. Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν: (α) τον ρόλο των αρχαίων ελληνικών κειμένων, επιγραφών κλπ. ως καθρέπτη των αξιών της αθηναϊκής κοινωνίας (β) τις ιδεολογικές, κοινωνικές και θρησκευτικές αντιλήψεις, που εκφράζονται μέσω των έργων της αρχαίας ελληνικής τέχνης (γ) καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων  και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.

Για να δείτε την αναλυτική ανακοίνωση για το επιμορφωτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Σε ποιους απευθύνεται:

  1. Σε εν ενεργεία φιλολόγους της Μέσης Εκπαίδευσης
  2. Σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Πόρων)
  3. Σε καθηγητές ή αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν είχαν, πέραν του σχολείου, επαφή με αρχαία ελληνικά κείμενα, την αρχαία ελληνική τέχνη και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές και επιθυμούν μια ουσιαστική γνωριμία με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας του
  4. Σε αδιόριστους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
  5. Σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν ελληνικό πολιτισμό.

 

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν ο Ευάγγελος Αλεξίου (Αναπλ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος), η Χρυσούλα Ιωακειμίδου (Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίο Χαϊδελβέργης με ειδίκευση στην αρχαία ελληνική γλυπτική, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης) και η Ιωάννα Παπαβασιλείου (Επίκουρη Καθηγήτρια της Διά Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 01/09 μέχρι 15/10/2017 ηλεκτρονικά εδώ.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 250 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 16 Οκτωβρίου 2017 έως 17 Δεκεμβρίου 2017.

Eπικοινωνία-Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος κ. Ευάγγελο Αλεξίου (alexiou@lit.auth.gr) τηλ. επικοινωνίας: 2310-997138 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                             Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

   Δια Βίου Μάθησης                                                                 του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                            Ε. Αλεξίου, Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 16, 2017
λήξη: 
Κυριακή, Δεκέμβριος 17, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 1, 2017 to Κυριακή, Οκτώβριος 15, 2017