ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης: Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης: Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες

Το πρόγραμμα με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες», στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. με προγραμματιζόμενο χρόνο υλοποίησης 6-24 Οκτωβρίου 2014, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μη επαρκούς συμμετοχής για το διάστημα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, Έφη Φράγκου, επικοινωνία στο 2310-995599 και στο efragou@arch.auth.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

Αναστάσιος Τέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής