Αίτηση Συμμετοχής «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)

 

(Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.)
(Bιογραφικό σημείωμα, Τίτλοι Σπουδών) *Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή πχ. Papadopoulos.zip