Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Συμμετοχής «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.