Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)
(Βιογραφικό σημείωμα, Τίτλοι Σπουδών, Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας) *Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή πχ. Papadopoulos.zip