Αίτηση Συμμετοχής «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.
*(υποχρεωτικά πεδία)

 

(Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.)
άλλη ξένη γλώσσα
Δικαιολογητικά (Βιογραφικό σημείωμα, Τίτλοι Σπουδών, Διπλώματα) *Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή πχ papadopoulos.zip