Αίτηση Συμμετοχής "ISO/IEC 17025"

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.
*(υποχρεωτικά πεδία)

(Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.)
Εάν ναι, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
(Bιογραφικό σημείωμα) *Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή πχ. Papadopoulos.zip
Κόστος συμμετοχής: 689€