Αίτηση Συμμετοχής στο Εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.
*(υποχρεωτικά πεδία)

(Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.)
(Bιογραφικό σημείωμα, Τίτλοι Σπουδών) *Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή πχ. Papadopoulos.zip