Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Συμμετοχής στο Εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.
*(υποχρεωτικά πεδία)