Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Σχολείο Ιατρικής Μυκητολογίας (εργαστηριακή διάγνωση-κλινικές προεκτάσεις)»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)
 

Σας ενημερώνουμε ότι ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχών (25-30 άτομα) έχει υπερκαλυφθεί.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή, όμως λόγω της ύπαρξης του κριτηρίου της χρονικής προτεραιότητας η συμμετοχή σας θα εξαρτηθεί από την καταβολή ή μη του αντιτίμου συμμετοχής (στις επόμενες λίγες ημέρες) από τους ήδη εγγεγραμμένους για την κατοχύρωση της θέσης τους.

Συνεπώς, οι αιτήσεις σας από τώρα και στο εξής θα ταξινομούνται ως αιτήσεις επιλαχόντων.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία να τηλεφωνείτε στο 2310999091, κ. Ε. Ζάχρου και ώρες 10.00-14.00.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.