Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)
(Βιογραφικό σημείωμα) *Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή πχ. Papadopoulos.zip