Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα "Start-up στον Πολιτισμό"

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)