Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.