Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Σχεδίαση γραμμικού σχεδίου με υπολογιστή (CAD)»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.