Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Συμμετοχής στο Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εργαζομένων στον τομέα των έντυπων εκδόσεων σε θέματα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.