Προκήρυξη Προγράμματος «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών»

(7ος Κύκλος)

Χρόνος υλοποίησης: 1 Νοεμβρίου -17 Δεκεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διδασκαλία, η εκμάθηση των παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας των αθλημάτων, η οργάνωση και διοίκηση αθλητικών υπηρεσιών και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα, θα πρέπει να είναι καταρτισμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν από παιδαγωγικές -αθλητικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να πάρουν εκείνα τα ειδικά εφόδια που επιτρέπουν την διεκπεραίωση σε ικανοποιητικό βαθμό αθλητικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή των παραπάνω συμβάλει τα μέγιστα, ώστε οι καταρτιζόμενοι να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

Α. Θεωρητική κατάρτιση, εξ αποστάσεως (48 ώρες μέσω ηχογραφημένων διαλέξεων)

1.    Διδακτικές αρχές στον αθλητισμό επικεντρωμένες στην παιδική και προεφηβική ηλικία

2.    Ο ρόλος των γονέων στις Αθλητικές Ακαδημίες

3.    Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας

4.    Διαχείριση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην κίνηση

5.    Προπονητική αναπτυξιακών ηλικιών

6.    Ανάπτυξη και διδασκαλία βασικών κινητικών δεξιοτήτων

7.    Οργάνωση και διοίκηση Αθλητικών Ακαδημιών

8.    Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων -τουρνουά

9.    Δεξιότητες Ζωής-Life skills

10.  Πρότυπο πρόγραμμα Αθλητικών Ακαδημιών ΑΠΘ

11.  Πρώτες Βοήθειες

12.  Διατροφή στην παιδική και προεφηβική ηλικία

 

Β. Πρακτική και θεωρητική κατάρτιση, δια ζώσης (10 ώρες στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη)

1. 5 ώρες το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, απογευματινές ώρες

2. 5 ώρες  την Κυριακή  17 Δεκεμβρίου  2017, πρωϊνές ώρες

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

Σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και πρώην αθλητές που θέλουν να εργαστούν σε αθλητικές ακαδημίες και σε προγράμματα αθλητικής απασχόλησης

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης

(β) Βεβαίωση συμμετοχής

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/9 έως 20/10/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες μαθημάτων

  • Η επιλογή θα γίνει βάση μοριοδότησης.
  • Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει εξ αποστάσεως με ηχογραφημένες διαλέξεις, μέσω της πλατφόρμας MOODLE. Οι συμμετέχοντες θα διδάσκονται θεματικές ενότητες και έπειτα θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά test στη θεματική που διδάχθηκαν. Προϋπόθεση για τη αποφοίτησή τους θα αποτελεί η επιτυχημένη διεκπεραίωση των test όλων των θεματικών.
  • Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής  της θα είναι Σάββατο και Κυριακή πρωί.
  • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 220 ευρώ (πληρωτέο σε δυο δόσεις, μια στην αρχή του προγράμματος (έως τις 1/11/17 και μια το αργότερο, έως τις 20/11/17).

 

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στην τράπεζα Πειραιώς:

Αρ. Λογ.: 5202-057157-381

IBAN: GR9401722020005202057157381

Αιτιολογία: Κωδικός Έργου 91341 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (του συμμετέχοντος)

Μόλις γίνει η κατάθεση, προσκομίστε τα καταθετήρια στη γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310-992673,74, καθημερινά τις ώρες 10.00-14.00, καθώς και στο email: diaviou@gym.auth.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                        O Επιστημονικά Υπεύθυνος
Δια Βίου Μάθησης                                                          του Προγράμματος
Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                            Γ. Δογάνης, Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 1, 2017
λήξη: 
Κυριακή, Δεκέμβριος 17, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 20, 2017 to Παρασκευή, Οκτώβριος 20, 2017