Προκήρυξη Προγράμματος «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών»

(9ος Κύκλος)

Χρόνος υλοποίησης: 1 Νοεμβρίου 2018 -13 Ιανουαρίου 2019

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διδασκαλία, η εκμάθηση των παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας των αθλημάτων, η οργάνωση και διοίκηση αθλητικών υπηρεσιών και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα, θα πρέπει να είναι καταρτισμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν από παιδαγωγικές -αθλητικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να πάρουν εκείνα τα ειδικά εφόδια που επιτρέπουν την διεκπεραίωση σε ικανοποιητικό βαθμό αθλητικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή των παραπάνω συμβάλει τα μέγιστα, ώστε οι καταρτιζόμενοι να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

Α. Θεωρητική κατάρτιση, εξ αποστάσεως (48 ώρες μέσω ηχογραφημένων διαλέξεων)

1.    Διδακτικές αρχές στον αθλητισμό επικεντρωμένες στην παιδική και προεφηβική ηλικία

2.    Ο ρόλος των γονέων στις Αθλητικές Ακαδημίες

3.    Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας

4.    Διαχείριση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην κίνηση

5.    Προπονητική αναπτυξιακών ηλικιών

6.    Ανάπτυξη και διδασκαλία βασικών κινητικών δεξιοτήτων

7.    Οργάνωση και διοίκηση Αθλητικών Ακαδημιών

8.    Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων -τουρνουά

9.    Δεξιότητες Ζωής-Life skills

10.  Πρότυπο πρόγραμμα Αθλητικών Ακαδημιών ΑΠΘ

11.  Πρώτες Βοήθειες

12.  Διατροφή στην παιδική και προεφηβική ηλικία

 

Β. Πρακτική και θεωρητική κατάρτιση, δια ζώσης (10 ώρες σε χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

1. 5 ώρες το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019, απογευματινές ώρες

2. 5 ώρες  την Κυριακή  13 Ιανουαρίου  2019, πρωινές ώρες

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

Σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και πρώην αθλητές που θέλουν να καταρτιστούν στις αθλητικές ακαδημίες και σε προγράμματα αθλητικής απασχόλησης

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης

(β) Βεβαίωση συμμετοχής

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως 19 Οκτωβρίου 2018  και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

 

Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες μαθημάτων:

  • Η επιλογή θα γίνει βάση μοριοδότησης.
  • Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει εξ αποστάσεως με ηχογραφημένες διαλέξεις, μέσω της πλατφόρμας MOODLE. Οι συμμετέχοντες θα διδάσκονται θεματικές ενότητες και έπειτα θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά test στη θεματική που διδάχθηκαν. Προϋπόθεση για την αποφοίτησή τους θα αποτελεί η επιτυχημένη διεκπεραίωση των test όλων των θεματικών.
  • Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στους χώρους του ΑΠΘ. Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής  της θα είναι Σάββατο και Κυριακή πρωί.

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 220 ευρώ (πληρωτέο σε δυο δόσεις, μια στην αρχή του προγράμματος, έως τις 01/11/18, και μια το αργότερο, έως τις 04/12/18). Θα σας σταλούν σχετικές οδηγίες μετά την εισδοχή στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310-992673,74, καθημερινά τις ώρες 10.00-14.00, καθώς και στο email: sport_diaviou@auth.gr.

 

Ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου                       O Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΕΔΙΒΙΜ                                                         του Προγράμματος
Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                Γ. Δογάνης, Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 1, 2018
λήξη: 
Κυριακή, Ιανουάριος 13, 2019
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 3, 2018 to Παρασκευή, Οκτώβριος 19, 2018