Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια ισορροπημένης διατροφής»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Σεμινάρια ισορροπημένης διατροφής»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο: «Σεμινάρια ισορροπημένης διατροφής».

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ευαισθητοποίηση ενηλίκων σε θέματα ισορροπημένης διατροφής, μέσω της παροχής όλων των βασικών και απαραίτητων γνώσεων σχετικά με τη διατροφή του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν πρόγραμμα στοχεύει:

α. στην κατανόηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ διατροφής και υγείας,

β. στην εξοικείωση με τους τρόπους και τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων οι διατροφικές συνήθειες δύνανται να συμβάλλουν στην απόλαυση υγείας και μακροζωίας, και

γ. στην απόκτηση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό ενός εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής για όλα τα μέλη οικογένειας, καθώς επίσης και την παρασκευή υγιεινών, αλλά και, ταυτόχρονα, οικονομικών γευμάτων στο πλαίσιο του μεσογειακού προτύπου διατροφής. Παράλληλα, στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την επιλογή και τον ασφαλή χειρισμό των τροφίμων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν μία σφαιρική θεώρηση για θέματα που αφορούν τα τρόφιμα και τη διατροφή.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται:

  • σε όλους τους ενήλικες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη σχέση μεταξύ ισορροπημένης διατροφής και υγείας, έχοντας ως γνώμονα ότι δεν υπάρχουν «καλά» και «κακά» τρόφιμα, αλλά «καλές» και «κακές» διατροφικές συνήθειες.
  • σε γονείς, που, όπως είναι γνωστό, λειτουργούν ως πρότυπα για τα παιδιά, τα οποία, μέσω της μίμησης, υιοθετούν όχι μόνο τις συνήθειες των γονέων τους σχετικά με τα τρόφιμα, αλλά και τη γενικότερη διατροφική τους συμπεριφορά.
  • σε εκπαιδευτικούς, η στενή συνεργασία των οποίων είναι απαραίτητη κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών παρεμβάσεων κατά την παιδική ηλικία.

 

Δομή του προγράμματος

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 12 διδακτικών ωρών. Τα μαθήματα θα διεξάγονται εκ του σύνεγγυς στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζομένους να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, οι οποίες θα αποφασισθούν κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευόμενους. Οι θεματικές ενότητες που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

1. Ιχνηλάτηση της σχέσης διατροφής και υγείας.

2. Ομάδες τροφίμων και θρεπτικά συστατικά – Αρχές της ισορροπημένης διατροφής και σημασία της σωματικής δραστηριότητας.

3. Ανάπτυξη πιλοτικού μοντέλου ισορροπημένης διατροφής - Πλεονεκτήματα της παρασκευής γευμάτων σύμφωνα με το Μεσογειακό πρότυπο διατροφής.

4. Ανάπτυξη μεθόδων προσέγγισης των παιδιών σε θέματα ισορροπημένης διατροφής.

5. Άντληση πληροφοριών από τις ετικέτες τροφίμων – Ασφαλής χειρισμός τροφίμων.

 

Παροχές προγράμματος

  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Βεβαίωση συμμετοχής
  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος αξιολογείται έπειτα από τη συμμετοχή του κάθε συμμετέχοντα σε προγραμματισμένες γραπτές εξετάσεις.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 65 € ανά εκπαιδευόμενο (πληρωτέο σε μια προκαταβολή των 40 €, κατόπιν ενημέρωσης και έπειτα από τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, και με εξόφληση η οποία θα καταβληθεί στο μέσο του προγράμματος).

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 10/4/2017 και έως 15/9/2017  μόνο ηλεκτρονικά. Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την Αίτηση για συμμετοχή θα τη βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος κ. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα (amichail@agro.auth.gr) τηλ. επικοινωνίας: 2310-991668 (κινητό: 6955149328).

 

     Ο Πρόεδρος της                                                                        Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                                                             του Προγράμματος

    Σ. Βες, Καθηγητής                                                               Α. Μιχαηλίδου, Επίκ. Καθηγήτρια 

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Απρίλιος 10, 2017 to Παρασκευή, Σεπτέμβριος 15, 2017