Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων
Προκήρυξη Προγράμματος συμβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση» 21/01/2019 - 22/02/2019
Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια σύγχρονης οινοτεχνίας, θεωρητικής και πρακτικής αποσταγματοποιίας και παραδοσιακών αποσταγμάτων και κατάρτισης στη γευσιγνωσία (Ενότητα Α και Β)», ΕΥ: Ε. Σουφλερός 18/01/2019 - 15/03/2019
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης ιατρικών εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012 (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)» 10/01/2019 - 10/02/2019
Προκήρυξη Προγράμματος «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις» 04/01/2019 - 26/01/2019
ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE PROGRAM: Summer School “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives” 27/12/2018 - 30/04/2019
Προκήρυξη Προγράμματος «Έρευνες κοινού με έντυπο και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο: Σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάλυση» 20/12/2018 - 21/01/2019
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων» -
Προκήρυξη Εξ Αποστάσεως Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα -
Προκήρυξη Προγράμματος «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων» 15/11/2018 - 31/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών» 14/11/2018 - 31/01/2019
Προκήρυξη Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Annual training program in total quality management and quality management systems – E-LEARNING)» 28/09/2018 - 02/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 [: ISO 22000 : 2005 (TS 22002-TS 22004) - PAS 220:2008 ] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων» 28/09/2018 - 02/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων» 28/09/2018 - 02/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015» 28/09/2018 - 02/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)» 28/09/2018 - 02/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)» 28/09/2018 - 02/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001:2015» 28/09/2018 - 02/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017» 28/09/2018 - 02/12/2018
Προκήρυξη Προγραμμάτων Πιστοποίησης -
Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθερίων Ελαίων (ΑΕ)» -