Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων
Προκήρυξη Προγράμματος «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων» 15/11/2018 - 31/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών» 14/11/2018 - 31/01/2019
Προκήρυξη Προγράμματος «Το Κοινωνικό Φύλο στο Βυζάντιο» 07/11/2018 - 25/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Η Θεολογική προσέγγιση του φύλου στο Βυζάντιο» 07/11/2018 - 25/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Φύλο/ Ταυτότητα φύλου και Δίκαιο κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εποχή» 07/11/2018 - 25/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Tο φύλο στο Βυζάντιο – Ιδεολογική, Αρχαιολογική και Εικαστική Προσέγγιση» 07/11/2018 - 25/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση» 05/11/2018 - 15/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» -
Προκήρυξη εξ αποστάσεως Προγράμματος «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα» 01/10/2018 - 04/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Annual training program in total quality management and quality management systems – E-LEARNING)» 28/09/2018 - 15/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 [: ISO 22000 : 2005 (TS 22002-TS 22004) - PAS 220:2008 ] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων» 28/09/2018 - 15/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων» 28/09/2018 - 15/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015» 28/09/2018 - 15/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)» 28/09/2018 - 15/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)» 28/09/2018 - 15/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001:2015» 28/09/2018 - 15/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017» 28/09/2018 - 15/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Παιδί και Υγεία: Πρόληψη-Πρώτες Βοήθειες» 01/10/2018 - 15/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια σύγχρονης οινοτεχνίας, θεωρητικής και πρακτικής αποσταγματοποιίας και παραδοσιακών αποσταγμάτων και κατάρτισης στη γευσιγνωσία (Ενότητα Β)», ΕΥ: Ε. Σουφλερός 26/09/2018 - 10/10/2018
Προκήρυξη εξ αποστάσεως Προγράμματος «Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: κείμενα, εικαστικές τέχνες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές» 25/09/2018 - 14/10/2018
Προκήρυξη Προγραμμάτων Πιστοποίησης -
Προκήρυξη Προγράμματος «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες» - Αθήνα 19/09/2018 - 25/11/2018
Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας» 07/09/2018 - 15/10/2018
Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση» 07/09/2018 - 22/10/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες» 29/08/2018 - 11/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο) - Θεσσαλονίκη 01/08/2018 - 22/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο) - Αθήνα 31/07/2018 - 29/11/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές» 23/07/2018 - 14/10/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων» -

Σελίδες