Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων
Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη» 20/03/2018 - 10/05/2018
Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση» 12/03/2018 - 23/03/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Τα υλικά των χρωμάτων από τους προϊστορικούς μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Το χρώμα στην ιστορία και την αρχαιολογία» 06/03/2018 - 31/03/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου και Οινοποιίας», ΕΥ: Ν. Νικολάου- Σ. Κουνδουράς 22/02/2018 - 20/03/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές» 20/02/2018 - 31/03/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα» 16/02/2018 - 12/03/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: κείμενα, εικαστικές τέχνες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές» 16/02/2018 - 04/03/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών» 26/02/2018 - 26/03/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» 09/02/2018 - 18/03/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθερίων Ελαίων (ΑΕ)» -