Προκήρυξη Προγράμματος «Κατασκευή Ιστοσελίδων με CMS Drupal χωρίς την απαίτηση γνώσεων προγραμματισμού»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Κατασκευή Ιστοσελίδων με CMS Drupal χωρίς την απαίτηση γνώσεων προγραμματισμού»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή Ιστοσελίδων με CMS Drupal χωρίς την απαίτηση γνώσεων προγραμματισμού». Το Drupal αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου, AEI/TEI,  στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων με βασικές γνώσεις Η/Υ, εξυπηρετητών Παγκόσμιου Ιστού και χρήσης του Διαδικτύου και γενικά σε όποιους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δεξιότητες κατασκευής ιστοσελίδων.

Στη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις έννοιες και τις μονάδες του Drupal, θα μάθουν τα βασικά βήματα  που απαιτούνται για την κατασκευή μίας ιστοσελίδας, και τέλος θα γνωρίσουν καλές πρακτικές ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας σε Drupal για βέλτιστη προβολή στις μηχανές αναζήτησης.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τη δεξιότητα να κατασκευάζουν ιστοσελίδες με χρήση του Drupal έχοντας ήδη αναπτύξει στη διάρκεια του προγράμματος τον πρώτο ολοκληρωμένο τους ιστοχώρο, φιλοξενούμενο σε free web hosting περιβάλλον, για μελλοντική εκμετάλλευση και αξιοποίηση.

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα ακόλουθα:

1. Τι είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS), το Drupal ως CMS, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Drupal, η διαδικτυακή κοινότητα Drupal, έλεγχος προαπαιτούμενων για την εγκατάσταση του Drupal, εκμάθηση βασικών όρων και πρώτη γνωριμία με τη διεπαφή Drupal)

2. Φιλοξενία Drupal Ιστοχώρου, Εγκατάσταση Drupal, αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης, ενημέρωση Drupal, καθορισμός προσαρμοσμένου τύπου περιεχομένου, η έννοια των μονάδων

3. Το περιβάλλον διαχείρισης του Drupal, χρήση διαχειριστικού μενού, ρύθμιση των στοιχείων στη σελίδα πληροφοριών, επιλογή θεματικής παραλλαγής, εγκατάσταση και ενεργοποίηση θέματος, δημιουργία νέου θέματος, αλλαγή γραφικών και τυπογραφίας θέματος με CSS

4. Λειτουργικές δυνατότητες με χρήση των μονάδων, οι βασικές μονάδες του Drupal, εγκατάσταση και χρήση μονάδων, ενημέρωση μονάδων, οι μονάδες CKeditor, views, Ctools, webform, CAPTCHA

5. Δημιουργία τύπων περιεχομένου, ορισμός προσαρμοσμένου τύπου περιεχομένου, εύρεση, επεξεργασία και διαγραφή περιεχομένου, κατάταξη περιεχομένου με ταξινομίες, πολυγλωσσική υποστήριξη και μεταφράσεις - η μονάδα i18n

6. Κατανόηση διάταξης σελίδας, μενού, δημιουργία ευέλικτης διάταξης με τη χρήση των μπλοκ

7. Η μονάδα Views, δημιουργία και ενεργοποίηση νέου View

8. Κατανόηση ζητημάτων ασφάλειας, δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών χρηστών, ορισμός ρόλων και δικαιωμάτων χρήστη, έλεγχος πρόσβασης, ρύθμιση προφίλ χρηστών

9. Χρήση ετικετών επικεφαλίδας, μετα λέξεις-κλειδιά, μετα περιγραφές, xml χάρτης ιστοχώρου, διασύνδεση με Social Media, Google analytics

10. Drupal components για Επιχειρηματικές Εφαρμογές.

Η κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει 1 ώρα θεωρητική διάλεξη και 2 ώρες πρακτική εφαρμογή.

 Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται ταυτόχρονα, είτε με φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στη νησίδα Η/Υ της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε με εξ αποστάσεως συμμετοχή του μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζομένους να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται σε απογευματινές ώρες.

Για την οργάνωση του μαθήματος και τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού στους συμμετέχοντες θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης elearning.auth.gr με στόχο την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του από αυτούς. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται σημειώσεις και παρουσιάσεις των εισηγητών (στα Ελληνικά), καθώς και  βιβλιογραφία και video tutorials (στα Αγγλικά)

Υποβολή Αιτήσεων

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του πρώτου Τμήματος που θα απαρτίζεται τουλάχιστον από 15 άτομα (max 20 άτομα).  Εάν υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 3 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2.    Τίτλοι σπουδών

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν:

1.    Βεβαίωση συμμετοχής

2.    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (ECTS) μετά την παράδοση και αξιολόγηση τελικής εργασίας.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ωρών (3 εβδομάδες  και 1 μέρα) και προγραμματίζεται να ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει τη διεξαγωγή των μαθημάτων τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή (17:00-20:00) στο διάστημα 18 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου, το τελικό όμως πρόγραμμα θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες.

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 230 ευρώ. Το 50% θα πρέπει να καταβληθεί με την αποδοχή της αίτησης. Το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να καταβληθεί στα μέσα του προγράμματος (με την ολοκλήρωση 15 ωρών διδασκαλίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης του Προγράμματος κ. Καλαμποκίδου (seminars@it.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας 2310-998479, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                          του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής                                                         Π. Αργυράκης, Καθηγητής

 

banner
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 18, 2017
λήξη: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 9, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Ιούλιος 3, 2017 to Παρασκευή, Αύγουστος 25, 2017