Προκήρυξη Προγράμματος «Τα υλικά των χρωμάτων από τους προϊστορικούς μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Το χρώμα στην ιστορία και την αρχαιολογία»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Τα υλικά των χρωμάτων από τους προϊστορικούς μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Το χρώμα στην ιστορία και την αρχαιολογία»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί  πρόγραμμα με τίτλο «Τα υλικά των χρωμάτων από τους προϊστορικούς μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Το χρώμα στην ιστορία και την αρχαιολογία».

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες-εκπαιδευόμενοι σε αυτά να:

  • Γνωρίσουν τα υλικά, χρωστικές και βαφές, που έχουν ταυτοποιηθεί, μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες, σε αντικείμενα της πολιτισμικής κληρονομιάς του ελλαδικού χώρου, όπως είναι τα ζωγραφικά έργα (τοιχογραφίες, εικόνες), τα υφάσματα, τα χειρόγραφα και τα βιβλία, τα ξυλόγλυπτα κλπ.
  • Γνωρίσουν όχι μόνο τις ταυτότητες των χρωστικών υλικών, αλλά επιπλέον να λάβουν πληροφορίες για τις ιδιότητές τους, την ευπάθειά τους και τους τρόπους χρήσης τους σε διάφορες φάσεις του ελληνικού πολιτισμού.
  • Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες υλικών (ανόργανων-οργανικών, φυσικών-τεχνητών) που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη χρωματικών αποχρώσεων σε διάφορα αντικείμενα και μνημεία της πολιτισμικής κληρονομιάς.
  • Καταστούν ενήμεροι για τα αποτελέσματα της πλούσιας αρχαιομετρικής έρευνας που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δυο δεκαετίες, όσον αφορά την ταυτότητα των χρωστικών σε μνημεία και ιστορικά και αρχαιολογικά αντικείμενα του Ελλαδικού χώρου.
  • Εξοικειωθούν με τις  μεθόδους, μεθοδολογίες και διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των χρωστικών και τη μελέτη ζωγραφικών έργων. Αυτό θα επιτευχθεί καθώς κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα παρουσιαστούν από τους εκπαιδευτές συγκεκριμένα παραδείγματα μελέτης και ταυτοποίησης των χρωστικών σε αντικείμενα της πολιτισμικής κληρονομιάς.
  • Είναι ενήμεροι για τη συμβολή και τα τελευταία επιτεύγματα σημαντικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης) και των εργαστηρίων των σημαντικών μουσείων της πόλης (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού)  όσον αφορά την ταυτοποίηση των φυσικών χρωστικών. Αυτό θα επιτευχθεί καθώς στα σεμινάρια θα διδάξουν εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Πτυχιούχους αρχαιολόγους, ιστορικούς, μουσειολόγους, καλλιτέχνες, ζωγράφους, αγιογράφους, διαχειριστές πολιτισμικών αγαθών, συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, αρχαιομέτρες, χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς (αρχιτέκτονες, χημικούς, πολιτικούς, τοπογράφους).
  • Εκπαιδευτικούς (δασκάλους και καθηγητές) οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν την σχετική επιμόρφωση και ενημέρωση για τα χρώματα της αρχαιότητας, προκειμένου να υλοποιήσουν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικότερα να διοχετεύσουν αυτή τη γνώση στους μαθητές.
  • Εργαζόμενους σε μονάδες της πολιτισμικής κληρονομιάς (αρχαιολογικές υπηρεσίες, μουσεία κλπ) και ιδιώτες που ασχολούνται με τη συντήρηση, αποκατάσταση, προβολή και ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου της χώρας.

 

Δομή & ωρολόγιο πρόγραμμα

Το  πρόγραμμα διαρκεί 24 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει οκτώ διαλέξεις, καθεμία από τις οποίες έχει τρίωρη διάρκεια. Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

Τίτλος διάλεξης

Εκπαιδευτής

Διδακτικές ώρες

Ημέρα & ώρα διεξαγωγής

Εισαγωγή στις χρωστικές

Ι. Καραπαναγιώτης

3

Δευτέρα 16/4, 5-8μμ

Ανόργανες χρωστικές

Ι. Καραπαναγιώτης

3

Τετάρτη 18/4, 5-8μμ

Οργανικές χρωστικές και βαφές

Ι. Καραπαναγιώτης

3

Δευτέρα 23/4, 5-8μμ

Το χρώμα στα ζωγραφικά έργα

Ε. Παυλίδου

3

Τετάρτη 25/4, 5-8μμ

Το χρώμα στο λίθο

Π. Σπαθής

3

Δευτέρα 30/4, 5-8μμ

Περιπτωσιολογικές μελέτες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσ/νίκης

Χ. Κατσίφας

3

Τετάρτη 2/5, 5-8μμ

Το χρώμα σε ξύλινο φορέα

Ε. Παυλίδου

3

Δευτέρα 7/5, 5-8μμ

Περιπτωσιολογικές μελέτες του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσ/νίκης

Δ. Λαζίδου

3

Τετάρτη 9/5, 5-8μμ

 

Επιπλέον, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και δύο επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Οι επισκέψεις θα έχουν προαιρετικό χαρακτήρα για τους εκπαιδευόμενους και θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο 2018 σε μέρες και ώρες που θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ε. Παυλίδου (Υπεύθυνη προγράμματος): Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ι. Καραπαναγιώτης (Υπεύθυνος επικοινωνίας): Αναπληρωτής καθηγητής και Διευθυντής του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

Π. Σπαθής: Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δ. Λαζίδου: Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Χ. Κατσίφας: Χημικός του Εργαστηρίου Φυσικών - Χημικών Μελετών  & Αρχαιομετρίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Χρήσιμες πληροφορίες

Τόπος διαλέξεων: Οι διαλέξεις θα γίνουν σε αίθουσα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.

Βεβαίωση παρακολούθησης & Υλικό: Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν σημειώσεις των εκπαιδευτών-εισηγητών και λίστα με προτεινόμενη βιβλιογραφία. Με το πέρας του προγράμματος θα λάβουν επιπλέον βεβαίωση παρακολούθησης.

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει με κατάθεση γραπτής εργασίας (3.000 περίπου λέξεων).

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης και μονάδες ECTS: Οι εκπαιδευόμενοι που θα αξιολογηθούν θετικά, θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αναγραφόμενες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.

Αιτήσεις, επιλογή & κόστος συμμετοχής

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 6/3/2018 έως 31/3/2018 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Μετά την επιλογή των συμμετεχόντων θα ζητηθούν φωτοτυπίες ή ηλεκτρονικά αρχεία pdf των τίτλων σπουδών που θα περιγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα γίνει με αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων συμμετεχόντων θα είναι μεταξύ 14 (ελάχιστος) - 20 (μέγιστος).

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 170 ευρώ (κανονική εγγραφή) και 120 ευρώ για ανέργους (κάρτα-βεβαίωση ΟΑΕΔ), πληρωτέο εφάπαξ έως 10/4/2018.

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στοιχεία για τον όποιο θα ανακοινωθούν μετά την 10/4/2018 οπότε και θα γίνει η επιλογή των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον διοικητικά υπεύθυνο κ. Ι. Καραπαναγιώτη είτε τηλεφωνικά Δευτέρα και Πέμπτη μεταξύ 11:00-14:00 (69460 003160) είτε προτιμητέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (y.karapanagiotis@aeath.gr ).

Ο  Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου                           Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

             ΚΕΔΙΒΙΜ                                                         του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                        Ε. Παυλίδου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Μάρτιος 6, 2018 to Τρίτη, Απρίλιος 10, 2018