Προκήρυξη Προγράμματος «Διάγνωση και αντιμετώπιση συνήθων παθολογικών καταστάσεων στο αγροτικό ιατρείο και στην ειδικότητα»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Διάγνωση και αντιμετώπιση συνήθων παθολογικών καταστάσεων στο αγροτικό ιατρείο και στην ειδικότητα»

Χρόνος υλοποίησης: 03-05/2/2017 και 10-12/2/2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Διάγνωση και αντιμετώπιση συνήθων παθολογικών καταστάσεων στο αγροτικό ιατρείο και στην ειδικότητα».

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει νέους πτυχιούχους ιατρικής σε πρακτικά θέματα αντιμετώπισης συνήθων παθολογικών καταστάσεων που αντιμετωπίζονται στο αγροτικό ιατρείο, στο κέντρο υγείας και κατά τη διάρκεια της ειδικότητας, τόσο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών όσο και σε νοσηλευόμενους ασθενείς σε παθολογικές κλινικές.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 32 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Θεματικές ενότητες:

 1. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στο αγροτικό ιατρείο
 2. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ενδοκρινοπαθειών στο αγροτικό ιατρείο
 3. Διαγνωστική προσέγγιση ηπατολογικών νοσημάτων στο αγροτικό ιατρείο
 4. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση λοιμώξεων της κοινότητας στο αγροτικό ιατρείο
 5. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση άλλων συνήθων παθολογικών καταστάσεων στο αγροτικό ιατρείο
 6. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση συνήθων επειγουσών καταστάσεων στο κέντρο υγείας
 7. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση συνήθων επειγουσών παιδιατρικών καταστάσεων στο κέντρο υγείας
 8. Θεραπευτική αντιμετώπιση επειγόντων καρδιαγγειακών προβλημάτων στο νοσοκομείο
 9. Θεραπευτική αντιμετώπιση επειγόντων γαστρεντερολογικών προβλημάτων στο νοσοκομείο
 10. Θεραπευτική αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στο σακχαρώδη διαβήτη στο νοσοκομείο
 11. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ηλεκτρολυτικών διαταραχών και διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας στο νοσοκομείο
 12. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση άλλων συνήθων επειγουσών παθολογικών καταστάσεων στο νοσοκομείο
 13. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
 14. Ρύθμιση δόσεων φαρμάκων σε νοσηλευόμενους ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική ή ηπατική λειτουργία και συνήθεις παρενέργειες συχνά χορηγούμενων φαρμάκων
 15. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση συνήθων επειγουσών γυναικολογικών καταστάσεων στο νοσοκομείο

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους Ιατρικής που πρόκειται να αρχίσουν την υπηρεσία υπαίθρου ή ήδη εργάζονται σε αγροτικό ιατρείο ή πρόκειται να αρχίσουν παθολογική ειδικότητα ή βρίσκονται στα πρώτα έτη της ειδικότητας.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 22/10/2016 έως 20/01/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με μοριοδότηση τυπικών προσόντων (πτυχίο Ιατρικής). Σε περίπτωση ισοψηφίας θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης κατά σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών (πτυχία κλπ)

Τo Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Δ' Παθολογικής Κλινικής, στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου το απόγευμα, Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Φεβρουαρίου το πρωί καθώς και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου το απόγευμα, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Φεβρουαρίου το πρωί, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τις παρακολουθήσουν.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 195 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ 10 μέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος σε λογαριασμό του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310995596 (vnitsiou@arch.auth.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                                     του Προγράμματος

        Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                 Ευ. Χολόγκιτας, επ. καθηγητής Ιατρικής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 3, 2017
λήξη: 
Κυριακή, Φεβρουάριος 12, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Σάββατο, Οκτώβριος 22, 2016 to Παρασκευή, Ιανουάριος 20, 2017