Προκήρυξη Προγράμματος «Υπολογιστική Γλωσσολογία με εφαρμογές στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Υπολογιστική Γλωσσολογία με εφαρμογές στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών»

Χρόνος υλοποίησης: 10/10/2016-16/12/2016

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., το Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα πραγματοποιήσει σεμινάριο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (χειμερινή περίοδος) με τίτλο «Υπολογιστική Γλωσσολογία με εφαρμογές στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών».

Στο σεμινάριο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ/ΕΕΔΙΠ των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικοί επιστήμονες που συνεργάζονται με το Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου και εξειδικεύονται στο αντικείμενο.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών ή ξένων φιλολογιών, εν ενεργεία ή αδιόριστους καθηγητές δεύτερης ή ξένης γλώσσας, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ερευνητές που ασχολούνται με τη γλώσσα καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο του προγράμματος.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να θέσει στην υπηρεσία των εκπαιδευόμενων τις βασικές θεωρητικές γνώσεις της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας σε συνδυασμό με επιμέρους κλάδους της Γλωσσολογίας, αποσκοπώντας στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την επίτευξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού τρόπου διδασκαλίας. Παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτιση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό του διδακτικού έργου. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων είναι ικανή να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Το σεμινάριο αυτό αφενός παρέχει μια θεωρητική ολοκληρωμένη και σφαιρική γνώση, συνδυάζοντας τις επιμέρους γνώσεις της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας που παρέχονται σε Προπτυχιακά ή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Αφετέρου προσφέρει πρακτική εφαρμογή, στοχευμένα, στην υπηρεσία του διδάσκοντα εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει την εξατομικευμένη εκπαίδευση λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων και την επίλυση τεχνολογικών θεμάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν, εφαρμόζοντας τις δικές τους προτάσεις, οι οποίες, συχνά, είναι δύσκολο να συζητηθούν εκτενώς στο αυστηρό πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού μαθήματος. Οι γνώσεις που παρέχονται λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να υπηρετήσουν την επεξεργασία της γλώσσας με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το  σεμινάριο έχει διάρκεια 24 ώρες και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1)    Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων

2)    Συμβολή των σημασιολογικών χαρακτηριστικών στη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών

3)    Συμφραστικοί πίνακες και φρασεολογία

4)    «Έξυπνη» αναζήτηση με χρήση λογικών εκφράσεων

5)    Κλειστό Περιβάλλον Μάθησης Hot Potatoes

6)    Υπολογιστική λεξικογραφία, ηλεκτρονικά μορφολογικά λεξικά και τρόποι αξιοποίησής τους στη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας

7)    Ανάλυση κειμένων και εξαγωγή πληροφορίας

8)    Η εκμάθηση της ορολογίας στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας

Κάθε θεματική ενότητα έχει τρίωρη διάρκεια.

Το σεμινάριο έχει υποχρεωτική παρακολούθηση και θα λάβει χώρα στους χώρους του ΑΠΘ. Θα υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα για τους εκπαιδευόμενους που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσουν το σεμινάριο εξ αποστάσεως.

Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου πιστοποιεί τον εκπαιδευόμενο με ευρωπαϊκές μονάδες.

Οι μέρες και ώρες καθώς και η αίθουσα διεξαγωγής του σεμιναρίου θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη των αιτήσεων και πριν την τελική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης.

Ο εκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα απουσίας σε μία θεματική ενότητα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο, θα χορηγηθούν:

-          ηλεκτρονικό υλικό με τις παρουσιάσεις των θεματικών ενοτήτων, σχετική βιβλιογραφία καθώς και ενδεικτικά θέματα ασκήσεων

-          βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν με κατάθεση εργασίας.

Σε όσους αξιολογηθούν θετικά, θα χορηγηθεί, επιπλέον, πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αναγραφόμενες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο σεμινάριο θα γίνει με κατάθεση και αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 31/08 – 30/09/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, σε μορφή .doc ή .docx.

Στο βιογραφικό σημείωμα θα αναγράφονται σε διακριτές ενότητες τα εξής:

o   Τίτλοι σπουδών

o   Πιστοποιητικά τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών

o   Διδακτική εμπειρία και λοιπή επαγγελματική προϋπηρεσία (που να μπορεί να πιστοποιηθεί). Να αναγράφεται ξεκάθαρα το καθεστώς απασχόλησης (π.χ. μισθωτός/δημόσιος υπάλληλος/ελεύθερος επαγγελματίας)

Μετά την επιλογή των συμμετεχόντων, θα ζητηθούν φωτοτυπίες όπου πιστοποιούνται τα παραπάνω.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 120 ευρώ, πληρωτέο σε δύο ισόποσες δόσεις των 60 ευρώ: η πρώτη δόση έως την 7η Οκτωβρίου 2016 και η δεύτερη έως 21η Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Κυριακή Ιωαννίδου στο τηλέφωνο 6972 989 369 κατά το διάστημα  13/9/2016-30/9/2016 κατά τις ώρες 14:00-16:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kiroanni@auth.gr).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                      του Προγράμματος

     Σ. Βες, Καθηγητής                                                 Σ. Γραμμενίδης, Καθηγητής

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 10, 2016
λήξη: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 16, 2016
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τετάρτη, Αύγουστος 31, 2016 to Παρασκευή, Σεπτέμβριος 30, 2016