Προκήρυξη Προγράμματος «Καινοτόμες εφαρμογές φυσικών χρωστικών στην παρασκευή εξειδικευμένων μελανιών για την ψηφιακή εκτύπωση και για προϊόντα κοσμητολογίας»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Καινοτόμες εφαρμογές φυσικών χρωστικών στην παρασκευή εξειδικευμένων μελανιών για την ψηφιακή εκτύπωση και για προϊόντα κοσμητολογίας»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τίτλο  «Καινοτόμες εφαρμογές φυσικών χρωστικών στην παρασκευή εξειδικευμένων μελανιών για την ψηφιακή εκτύπωση και για προϊόντα κοσμητολογίας».

Το πρόγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες βασικές θεωρητικές επιστημονικές γνώσεις στο πεδίο των χρωστικών, των καλλυντικών, καθώς και των καινοτόμων εφαρμογών των φυσικών χρωστικών που ενσωματώνονται αντί των συνθετικών στα καλλυντικά και στην ψηφιακή εκτύπωση με μελάνια.

Επίσης με επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις και με τον κατάλληλο εξοπλισμό οι ενδιαφερόμενοι διδάσκονται τις απαραίτητες δεξιότητες για την παρασκευή φυσικών μελανιών και φυσικών καλλυντικών, τον ποιοτικό έλεγχό τους και τη μέτρηση διάφορων ιδιοτήτων τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ (Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Φαρμακοποιούς), αποφοίτους ΤΕΙ (Κοσμητολογίας, Αισθητικής, Κλωστοϋφαντουργίας, Σχεδιασμού και τεχνολογίας ένδυσης), αποφοίτους ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων, όπως αισθητικής, σχεδιασμού μόδας, βοηθών φαρμακείων και  τέλος σε άτομα με επαγγελματική εμπειρία σε όλους τους τομείς εφαρμογής χρωστικών υλών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από μέλη ΔΕΠ του εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων του Τμήματος Χημείας του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας και από συνεργαζόμενους μεταδιδάκτορες του εργαστηρίου που εργάζονται ήδη σε εγκεκριμένα ερευνητικά έργα.

Το πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτει συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, από τις οποίες οι 28 ώρες είναι θεωρητικής κατάρτισης και οι 12 ώρες είναι εργαστηριακές. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι :

  1. Χρώμα
  2. Χαρακτηρισμός του χρώματος, μέτρηση του χρώματος
  3. Χρωστικές
  4. Ψηφιακή εκτύπωση  
  5. Καλλυντικά - σαπούνια
  6. Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και άλλες τεχνικές αναγνώρισης χρωστικών υλών.

 

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής  και 

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/03 έως 15/04/2017 και μόνον ηλεκτρονικά και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και τίτλοι σπουδών. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων του Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια θα διαρκέσουν 40 ώρες και οι ώρες θα κανονιστούν ύστερα  από συνεννόηση με τους εκπαιδευομένους.

Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται για το Σάββατο 06/05/2017 και η διάρκειά του  06/05 – 28/05/2017.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των  340 Ευρώ (σε δύο δόσεις των 170 Ευρώ, μία στη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων και μία μέχρι τις 04/05/2017).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Ιωάννη Ελευθεριάδη: (elefther@chem.auth.gr), τηλέφωνα επικοινωνίας: 2399024065, 6977221415 όλες τις  ημέρες και ώρες 6-9 μμ.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                     του Προγράμματος

      Σ. Bες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                  Ι. Ελευθεριάδης, Αν. καθηγητής, ΑΠΘ

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τετάρτη, Μάρτιος 15, 2017 to Σάββατο, Απρίλιος 15, 2017