Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης «Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση».

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, ειδικοί επιστήμονες με ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα σύγχρονοι πεζογράφοι και ποιητές. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης απευθύνεται γενικά σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία, είτε ως συγγραφέας είτε ως αναγνώστης και ειδικότερα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, ψυχολόγοι, Βιβλιοθηκονόμοι, εμψυχωτές και κοινωνικοί λειτουργοί ).

Το Σεμινάριο, διάρκειας 48 ωρών, διαρθρώνεται σε 2 θεματικές ενότητες τις οποίες ο σπουδαστής/τρια θα παρακολουθήσει διαδοχικά. Οι θεματικές ενότητες αυτές είναι:

Πρώτη Ενότητα:  η ποιητική του στίχου, το παίγνιον, 24 ώρες

Δεύτερη Ενότητα: η ποιητική της αφήγησης (εικόνας και λόγου), το παίγνιον, 24 ώρες

Επιδιώκεται σε πρώτο επίπεδο η απελευθέρωση των δημιουργικών συγγραφικών ικανοτήτων και της φαντασίας των εκπαιδευομένων και η άσκησή τους στις πολλαπλές αναγνώσεις της λογοτεχνίας και στους χαρακτηριστικούς τρόπους γραφής  διαφόρων κειμενικών ειδών (στίχος, αφήγηση, ποίηση, μικροϊστορία). Ειδικότερα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα ποικίλα είδη της λογοτεχνίας και παιδικής λογοτεχνίας (ποίηση, μικροαφήγηση, αφηγήσεις ευρείας φόρμας, εικονογραφημένη μικροϊστορία) τα οποία συνιστούν εκ προοιμίου ειδικό και προνομιακό δημιουργικό μέσον γλωσσικής έκφρασης και επικοινωνίας για τα παιδιά (μαθητές και μαθήτριες) της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια και σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται η κατάκτηση από μέρους των εκπαιδευόμενων, εκείνων των ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα τους καθιστούν ικανούς, να οργανώνουν εργαστήρια δημιουργικής γραφής για παιδιά και να διεξάγουν οργανωμένες δράσεις δημιουργικής γραφής σε θεσμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αλλά και εξω-εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πέραν του Σχολείου, όπως είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, οι Βιβλιοθήκες, οι Λέσχες Ανάγνωσης  και οι Κατασκηνώσεις.

Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12/1 έως 15/2/2017  και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

·         Τίτλοι Σπουδών

·         Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών

 

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, αυτά θα πραγματοποιούνται, Κυριακή πρωί,10.00 -14.45 σε 8 Συναντήσεις .

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα 202 της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Πιθανή έναρξη μαθημάτων 19/2/2017.

Τα μαθήματα γίνονται και δια ζώσης και εξ αποστάσεως για τους/τις διαμένοντες/ουσες μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ (πληρωτέο σε δύο ισόποσες δόσεις): η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβάλλεται μέχρι τις 5 Μαρτίου 2017, ενώ η δεύτερη μέχρι τις 9 Απριλίου 2017. Για 2 ανέργους προβλέπονται απαλλακτικές υποτροφίες.

Περισσότερες πληροφορίες:  2310995090, evibal@nured.auth.gr (Κα Εύη Μπαλαμπέκου) & 2310995026, akarakit@nured.auth.gr (Κ. Ανδρέας Καρακίτσιος).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                 Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                του Προγράμματος

    Σ. Βες, Καθηγητής                                           Α. Καρακίτσιος, Καθηγητής

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Κυριακή, Φεβρουάριος 19, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Ιανουάριος 12, 2017 to Τετάρτη, Φεβρουάριος 15, 2017