Τρέχοντα Προγράμματα

Τίτλος Διάρκεια Υλοποίησης Προγράμματος
Προκήρυξη Προγράμματος «Το Κοινωνικό Φύλο στο Βυζάντιο» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Η Θεολογική προσέγγιση του φύλου στο Βυζάντιο» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Φύλο/ Ταυτότητα φύλου και Δίκαιο κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εποχή» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Tο φύλο στο Βυζάντιο – Ιδεολογική, Αρχαιολογική και Εικαστική Προσέγγιση» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις» 01/10/2018 - 09/12/2018
Προκήρυξη Προγράμματος «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών» 01/11/2018 - 13/01/2019
Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονες απαιτήσεις της υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας στο θερμοκήπιο» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα» 19/09/2018 - 29/05/2019
Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια σύγχρονης οινοτεχνίας, θεωρητικής και πρακτικής αποσταγματοποιίας και παραδοσιακών αποσταγμάτων και κατάρτισης στη γευσιγνωσία (Ενότητα Α και Β)», ΕΥ: Ε. Σουφλερός -
Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου και Οινοποιίας», ΕΥ: Ν. Νικολάου- Σ. Κουνδουράς -
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με θεωρητική και πρακτική άσκηση» -