Τρέχοντα Προγράμματα

Τίτλος Διάρκεια Υλοποίησης Προγράμματος
International summer school of Archaeology and Greek Language 10/07/2017 - 28/07/2017
Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» 06/07/2017 - 10/09/2017
Προκήρυξη Προγράμματος «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές» -
Προκήρυξη Προγράμματος «Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις» 15/05/2017 - 25/05/2017
Προκήρυξη Προγράμματος «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών» 20/05/2017 - 18/06/2017
MARE.17 “Materials and Techniques for the Restoration of Monuments. Compatibility, Durability, Sustainability and Economy issues in Retrofitting Heritage Structures” 02/07/2017 - 14/07/2017
Certificate Program Announcement "Specialist in Isokinetic Dynamometry and Exercise" -
Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια σύγχρονης οινοτεχνίας, θεωρητικής και πρακτικής αποσταγματοποιίας και παραδοσιακών αποσταγμάτων και κατάρτισης στη γευσιγνωσία (Ενότητα Α και Β)», ΕΥ: Ε. Σουφλερός 28/04/2017 -
Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου, Οινοποιίας και Αποσταγματοποιίας», ΕΥ: Ν. Νικολάου- Σ. Κουνδουράς -
INVITATION FOR DISTANCE LEARNING PROGRAM “Legal French: Section 3” 03/04/2017 - 30/06/2017
INVITATION FOR DISTANCE LEARNING PROGRAM “Legal French: Section 2” 10/12/2016 - 31/03/2017
INVITATION FOR DISTANCE LEARNING PROGRAM “Legal French: Section 1” 10/12/2016 - 31/03/2017
Offre de Programme de Formation Langagiere "Francais Juridique : Unite 3" 03/04/2017 - 30/06/2017
Offre de Programme de Formation Langagiere "Francais Juridique : Unite 2" 10/12/2016 - 31/03/2017
Offre de Programme de Formation Langagiere "Francais Juridique : Unite 1" 10/12/2016 - 31/03/2017
Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 3» 03/04/2017 - 30/06/2017
Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 2» 10/12/2016 - 31/03/2017
Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 1» 10/12/2016 - 31/03/2017
Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» -