Καθορισμός ημερολογίου (έναρξης-­λήξης) υλοποίησης προγραμμάτων

Καθορισμός ημερολογίου (έναρξης-­λήξης) υλοποίησης προγραμμάτων
 

 

λήξη προθεσμίας υποβολής πρότασης

ημερομηνία  τελικής έγκρισης

προκήρυξη μέχρι

Περίοδος Α’

30 Απριλίου

30 Ιουνίου

20 Αυγούστου

Περίοδος Β’

30 Σεπτεμβρίου

30 Νοεμβρίου

31 Ιανουαρίου

Περίοδος Γ'

31 Δεκεμβρίου

28 Φεβρουαρίου

30 Απριλίου