'Εναρξη λειτουργίας ιστοχώρου της Δομής Δια Βίου Μάθησης

Ξεκίνησε η λειτουγία του ιστοχώρου της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. στην διεύθυνση http://www.diaviou.auth.gr