Αξιολόγηση Προγράμματος «Πολιτιστικός Τουρισμός»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Πολιτιστικός Τουρισμός»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Μ. Σκαλτσά
Ευάγγελος Χρήστου
Σπύρος Πέγκας
Ιφιγένεια Ταξοπούλου
Μαγδαληνή Λειβαδιώτη
Ηρακλής Γκουντάρας
Αγγελική Τσιοτινού
Σοφία Τσίρλη
Τάσος Παπαδόπουλος
Βασιλική Καρτσιακλή
Τάνια Βλαχομήτρου
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)