Αξιολόγηση Προγράμματος «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία-Δίκαιο-Λατρεία»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία-Δίκαιο-Λατρεία»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η εκπαιδευτική εκδρομή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Απόστολος Κραλίδης
Θεόδωρος Γιάγκου
Δημήτριος Σταματόπουλος
Γεώργιος Γκαβαρδίνας
Κωνσταντίνος Χρήστου
Δημήτριος Νικολακάκης
Ελένη Αντωνοπούλου
Ιωάννης Μπάκας
πρωτοπρ. Χρυσόστομος Νάσσης
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος
Αναστάσιος Τάντσης
Βασίλειος Κουκουσάς
Συμεών Πασχαλίδης
αρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας
Αθανάσιος Καραθανάσης
Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος
Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας
Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος
Αντώνιος Παριζιάνος
Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος
Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)
Παρακαλούμε προσδιορίστε π.χ. όνομα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γνωστό/φίλο, κτλ..