Αξιολόγηση Προγράμματος «Οικουμενικό Πατριαρχείο και βαλκανικός χώρος: Ιστορία-Εκκλησιαστική Παράδοση»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Οικουμενικό Πατριαρχείο και βαλκανικός χώρος: Ιστορία-Εκκλησιαστική Παράδοση»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η εκπαιδευτική εκδρομή:
1. Η εκπαιδευτική εκδρομή στις Σέρρες:
2. Εκπαιδευτική εκδρομή στην Ξάνθη:
3. Προαιρετική εκδρομή:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Ιωάννης Μπάκας
Χρυσόστομος Νάσσης
Διονύσιος Βαλαής
Νικόλαος Μπονόβας
Δημήτριος Σταματόπουλος
Μιχαήλ Τρίτος
Βασίλειος Κουκουσάς
Θεόδωρος Γιάγκου
Νικόδημος Σκρέττας
Απόστολος Κραλίδης
Φλώρα Καραγιάννη
Ιωάννης Μπακιρτζής
Αικατερίνη Τσαλαμπούνη
Μαρία Αλεξάνδρου
Αγγελική Τριβυζαδάκη
Κωνσταντίνος Χρήστου
Αγγγελική Δεληκάρη
Συμεών Πασχαλίδης
Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος
Ελένη Αντωνοπούλου
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)
Παρακαλούμε προσδιορίστε π.χ. όνομα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γνωστό/φίλο, κτλ..