Αξιολόγηση Προγράμματος «Καινοτομία στη δημιουργική οικονομία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Καινοτομία στη δημιουργική οικονομία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Στέλλα Κωστοπούλου
Νατάσα Χολιβά
Ελευθερία Θεοδωρούδη
Βάλια Ξανθοπούλου
Σέβη Μαλισιώβα
Εβίνα Σοφιανού
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
προσδιορίστε
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)