Αξιολόγηση Προγράμματος «Οι Βυζαντινές πόλεις στο Βαλκανικό χώρο»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Οι Βυζαντινές πόλεις στο Βαλκανικό χώρο»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Α. Μέντζος
Μ. Παϊσίδου
Φλώρα Καραγιάννη
Ελένη Χρυσάφη
Κώστας Τσουρής
Βαρβάρα Παπαδοπούλου
Παγώνα Παπαδοπούλου
Ελένη Σαράντη
Nαταλία Πούλου
Δημήτρης Αθανασούλης
Isabella Baldini
Πέτρος Θέμελης
Ιωάννης Θεοχάρης
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)