Αξιολόγηση Προγράμματος «Θεσμοί του Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Θεσμοί του Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Δάφνη Παπαδάτου
Πολύμνια Κατσώνη
Νίκη Παπαηλιάκη
Γιάννης Χατζάκης
Μάριος Τάνταλος
Παναγιώτα Τζιβάρα
Μαριάννα Κολυβά
Δάφνη Πέννα
Αναστασία Παληού
Λυδία Παπαρήγα
Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)