Αξιολόγηση Προγράμματος «Η βυζαντινή και μεσαιωνική κοινωνία. Μια παράλληλη (;) πορεία από τον 4ο στον 15ο αι.»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Η βυζαντινή και μεσαιωνική κοινωνία. Μια παράλληλη (;) πορεία από τον 4ο στον 15ο αι.»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Πολύμνια Κατσώνη
Ελένη Τούντα
Τόνια Κιουσοπούλου
Γιώργος Χαριζάνης
Θεόδωρος Κορρές
Διονυσία Μισίου
Ιωάννης Σμαρνάκης
Παναγιώτης Αγαπητός
Ταξιάρχης Κόλιας
Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη –Κοκκίνη
Νικολέττα Γιαντσή
Ηλίας Τσιπτσές
Γεώργιος Νάκος
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)