Αξιολόγηση Προγράμματος «Η βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Η βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Ηλίας Ταξίδης
Ι. Βάσσης
Σ. Κοτζάμπαση
R. Tocci
Ε. Καλτσογιάννη
Μ. Αυγερινού
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)