Αξιολόγηση Προγράμματος «Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο της Βυζαντινής Θεολογίας»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο της Βυζαντινής Θεολογίας»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ
AΓΓΕΛIKH ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΛΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΖΙΝΗΣ
ΠΡΩΤ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΑΣΣΗΣ
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)