Αξιολόγηση Προγράμματος «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονόματα των εισηγητών είναι από όλους τους Κύκλους. Αξιολογήστε μόνον αυτούς που υπήρχαν στον Κύκλο που συμμετείχατε.
Εμμ. Μαστρομανώλης
Γ. Μάτσος
Α. Δεσποτίδου
K. Φινοκαλιώτης
Στ. Μαυρίδης
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι
Θ. Παπακυριάκου
Αθ. Ζαχαριάδης
Ν. Τέλλης
Γ. Ψαρουδάκης
Ρ. Γιοβαννόπουλος
Έφη Τζίβα
Γ. Βενιέρης
Π. Γιαννόπουλος
Β. Τσώκος
Επ. Μπατσινίλας
Ι. Μαρίνης
Ευθ. Αναγνώστου
Ιω. Κατσαμποξάκης
Θ. Κοντογεώργης
Χ. Σπαθής
Β. Οικονομίδης
Δ. Αναστασόπουλος
Ι. Τζίμας
Α. Σαββαΐδου
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)