Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων (Αθήνα)
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)