Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β΄»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΘ»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)