Αξιολόγηση Προγράμματος «Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Μαλαματένια Σκαλτσά
Ηρακλής Γκουντάρας
Παναγιώτης Μπίκας
Φωτεινή Παπαντωνίου
Κώστας Κασβίκης
Χριστίνα Μαβίνη
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.