Αξιολόγηση Προγράμματος «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Αθανασίου Αναστάσιος
Γαβριέλη Χρυσή
Καπουκρανίδου Δωροθέα
Καραβασίλη Χριστίνα
Κατσιώτης Σταύρος
Κοκκάλου Ευγένιος
Λαλίδου Ελένη
Λυκίδου Σμαρώ
Πλιούκας Μιχαήλ
Φατούρος Δημήτρης
Χατζοπούλου Πασχαλίνα
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)