Αξιολόγηση Προγράμματος «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Γεώργιος Καραδέδος
Μαρία Δούση
Σοφία Χριστοφορίδου
Μιχαήλ Ε. Νομικός
Στυλιανή Λεφάκη
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.