Αξιολόγηση Προγράμματος «Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Νίκος Καλογήρου
Π. Τζώνος
Κώστας Αντωνίου
Έντυ Κάστρο
Πέτρος Καπλανίδης
Ρένα Σακελλαρίδου
Σταύρος Βεργόπουλος
Έλλη Γεωργιάδου
Πέτρος Μακρίδης
Φωτεινή Κάλφα
Μαρία Κοκκίνου
Ανδρέας Κούρκουλας
Κώστας Νικολαΐδης
Καρολίνα Έντουαρντς
Θέμης Χατζηγιαννόπουλος
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)