Φόρμες Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Α/Α Αίτηση/Φόρμα Αξιολόγησης Αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
1 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ανάλυση οικολογικών και βιοϊατρικών δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών μοντέλων σε περιβάλλον R» 0
2 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ολική Διαχείριση Ποιότητας Βιομηχανιών Τροφίμων» 0
3 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών» 0
4 Evaluation form "Perfectionnement méthodologique: Enseignement/apprentissage des langues –en présentiel et/ou à distance – en cours particulier, en tandem et en petits groupes" 0
5 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών, διδασκάλων και κληρικών στην ελληνική γλώσσα των νευμάτων» 0
6 Αξιολόγηση Προγράμματος «Νομίσματα και νομισματική: το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας και της αρχαιολογίας» 0
7 Αξιολόγηση Προγράμματος «Πολιτιστικός Τουρισμός» 0
8 Αξιολόγηση Προγράμματος «Υπολογιστική Γλωσσολογία με εφαρμογές στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών» 0
9 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση» 0
10 Αξιολόγηση Προγράμματος «Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP» 0
11 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» 0
12 Evaluation form “1st International Camp – Seminar for Goalkeeper Training in Team Handball” 0
13 Αξιολόγηση Προγράμματος «1οΔιεθνές Σεμινάριο Προπόνησης Τερματοφύλακα Χειροσφαίρισης-CAMP Θεωρίας Πράξης» 0
14 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια σύγχρονης οινοτεχνίας, θεωρητικής και πρακτικής αποσταγματοποιίας και παραδοσιακών αποσταγμάτων και κατάρτισης στη γευσιγνωσία (Ενότητα Α και Β)» 0
15 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β΄» 0
16 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α΄» 0
17 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ» 0
18 Αξιολόγηση Προγράμματος «Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις» 0
19 Αξιολόγηση Προγράμματος «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής» 0
20 Αξιολόγηση Προγράμματος «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής» 0
21 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδιασμός και συγγραφή ερευνητικής εργασίας στην Ιατρική και άλλες Επιστήμες Υγείας» 0
22 Αξιολόγηση Προγράμματος «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία-Δίκαιο-Λατρεία» 0
23 Αξιολόγηση Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση» 0
24 Αξιολόγηση Προγράμματος «Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας-Σχεδιασμός, Μετατροπή» 0
25 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογική επιμόρφωση: Διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών –εκ του σύνεγγυς ή/και εξ αποστάσεως– σε ιδιαίτερο μάθημα, σε ζεύγη και σε μικρή ομάδα» 0
26 Αξιολόγηση Προγράμματος «Start-up στον Πολιτισμό: Οδηγός για Νεοφυείς και Καινοτόμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στον Πολιτισμό» 0
27 Αξιολόγηση Προγράμματος «Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python» 0
28 Αξιολόγηση Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 1» 0
29 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ακτινοπροστασία κατά τη χρήση κλασικών ακτινογραφικών συστημάτων στην Κτηνιατρική» 0
30 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» 0
31 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα» 0
32 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης για Εκπόνηση Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 0
33 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» 0
34 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη» 0
35 Αξιολόγηση Προγράμματος «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων» 0
36 Αξιολόγηση Προγράμματος «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για αρχαιολογικές εφαρμογές» 0
37 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις» 0
38 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ασφάλεια στην παιδική χαρά και τον παιδότοπο και διασφάλιση ποιότητας εξοπλισμού» 0
39 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015» 0
40 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εφαρμογές Κοινωνικών Μέσων» 0
41 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)» 0
42 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000» 0
43 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005» 0
44 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικοχημικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Πόσιμου Νερού» 0
45 Αξιολόγηση Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας» 0
46 Αξιολόγηση Προγράμματος «Κατάρτιση για το ευρύ κοινό σε θέματα Ιστορίας της Τέχνης και πολιτισμού» 0
47 Αξιολόγηση Προγράμματος «Παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής: στοχοθεσία, μεθοδολογία και αξιολόγηση» 0
48 Evaluation form MARE.14 “Materials and Techniques for the Restoration of Monuments. Compatibility, Durability, Sustainability and Economy issues in Retrofitting Heritage Structures” 0
49 Αξιολόγηση Προγράμματος «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών» 0
50 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού» 0

Σελίδες