Φόρμες Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Α/Α Αίτηση/Φόρμα Αξιολόγησης Αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
1 Αξιολόγηση Προγράμματος «Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας-Σχεδιασμός, Μετατροπή» 0
2 Αξιολόγηση Προγράμματος «Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής» 0
3 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ακτινοπροστασία κατά τη χρήση κλασικών ακτινογραφικών συστημάτων στην Κτηνιατρική» 0
4 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» 0
5 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα» 0
6 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης για Εκπόνηση Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 0
7 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» 0
8 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη» 0
9 Αξιολόγηση Προγράμματος «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων» 0
10 Αξιολόγηση Προγράμματος «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για αρχαιολογικές εφαρμογές» 0
11 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις» 0
12 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ασφάλεια στην παιδική χαρά και τον παιδότοπο και διασφάλιση ποιότητας εξοπλισμού» 0
13 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εφαρμογές Κοινωνικών Μέσων» 0
14 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)» 0
15 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005» 0
16 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικοχημικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Πόσιμου Νερού» 0
17 Αξιολόγηση Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας» 0
18 Αξιολόγηση Προγράμματος «Κατάρτιση για το ευρύ κοινό σε θέματα Ιστορίας της Τέχνης και πολιτισμού» 0
19 Αξιολόγηση Προγράμματος «Παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής: στοχοθεσία, μεθοδολογία και αξιολόγηση» 0
20 Evaluation form MARE.14 “Materials and Techniques for the Restoration of Monuments. Compatibility, Durability, Sustainability and Economy issues in Retrofitting Heritage Structures” 0
21 Αξιολόγηση Προγράμματος «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών» 0
22 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού» 0
23 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας (Ενότητα Α και Β)» 0
24 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση για Στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων» 0
25 Αξιολόγηση Προγράμματος «Η Εκκλησιαστική Τέχνη στο Μάθημα των Θρησκευτικών και στην Ενοριακή Κατήχηση» 0
26 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδίαση γραμμικού σχεδίου με υπολογιστή (CAD)» 0
27 Αξιολόγηση Προγράμματος «Κύκλος Σεμιναρίων Κλινικής Σεξολογίας για Ιατρούς» 0
28 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση κληρικών και υποψηφίων κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου σε θέματα λατρείας και ορθόδοξης μαρτυρίας στον σύγχρονο κόσμο» 0
29 Αξιολόγηση Προγράμματος «Θεία Λατρεία-Ενορία-Κοινωνία» 0
30 Αξιολόγηση Προγράμματος «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Διδακτικές προσεγγίσεις και (πολύ)πολιτισμικές προκλήσεις» 0
31 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με θεωρητική και πρακτική άσκηση» 0
32 Αξιολόγηση Προγράμματος «Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός» 0
33 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου» 0
34 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση κληρικών της Εκκλησίας της Κρήτης» 0
35 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδιασμός και επιμέλεια εκθέσεων» 0
36 Αξιολόγηση Προγράμματος «Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Εργαλεία» 0
37 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας» 0
38 Αξιολόγηση Προγράμματος «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)» 0
39 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005» 0
40 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία» 0
41 Αξιολόγηση Προγράμματος «Διακρατικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στην Αθλητιατρική με Τηλεκπαίδευση» 0
42 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού» 0
43 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων» 0
44 Αξιολόγηση εξ αποστάσεως Προγράμματος «Τεχνικές κατανόησης, γραφής, και έκδοσης στον ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό και επαγγελματικό χώρο» 0
45 Αξιολόγηση Προγράμματος «H Διοίκηση μιας Μικρομεσαίας Εξαγωγικής Επιχείρησης» 0
46 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση Θεολόγων Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ» 0
47 Evaluation form for the Summer School Course "Learning about Orthodox Theology:Past and Present" 0
48 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Δευτεροβάμιας Εκπαίδευσης σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου και στη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα» 0
49 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση» 0
50 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση εργαζομένων στον τομέα των έντυπων εκδόσεων σε θέματα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης» 0

Σελίδες