Φόρμες Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Α/Α Αίτηση/Φόρμα Αξιολόγησης Αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
1 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» 0
2 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες» - Αθήνα 0
3 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων» 0
4 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες» 0
5 Evaluation form for the Summer School "Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives" 0
6 Evaluation form for the 3rd International Summer School: Medical Law and Bioethics “Assisted Reproduction and alternative family forms” 0
7 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» 0
8 Αξιολόγηση Προγράμματος «Τα υλικά των χρωμάτων από τους προϊστορικούς μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Το χρώμα στην ιστορία και την αρχαιολογία» 0
9 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων» 0
10 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: κείμενα, εικαστικές τέχνες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές» 0
11 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα» 0
12 Αξιολόγηση Προγράμματος ««Σχολείο Ιατρικής Μυκητολογίας (εργαστηριακή διάγνωση-κλινικές προεκτάσεις)» 0
13 Αξιολόγηση Προγράμματος «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Ιστορικό πλαίσιο – Προκλήσεις – Προοπτικές» 0
14 Αξιολόγηση Προγράμματος Επιμόρφωσης κληρικών και στελεχών της Ι. Μ. Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης με θέμα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον» 0
15 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα» - Κρήτη 0
16 Αξιολόγηση Προγράμματος «Οικουμενικό Πατριαρχείο και βαλκανικός χώρος: Ιστορία-Εκκλησιαστική Παράδοση» 0
17 Αξιολόγηση Προγράμματος «Η βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)» 0
18 Αξιολόγηση Προγράμματος «Η βυζαντινή και μεσαιωνική κοινωνία. Μια παράλληλη (;) πορεία από τον 4ο στον 15ο αι.» 0
19 Αξιολόγηση Προγράμματος «Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο της Βυζαντινής Θεολογίας» 0
20 Αξιολόγηση Προγράμματος «Θεσμοί του Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου» 0
21 Αξιολόγηση Προγράμματος «Οι Βυζαντινές πόλεις στο Βαλκανικό χώρο» 0
22 Evaluation form for the 2nd International Summer School of Medical Law and Bioethics on "The end of human life: legal, medical and ethical issues" 0
23 Evaluation form for the program “International summer school of Archaeology and Greek Language” 0
24 Αξιολόγηση Προγράμματος «Καινοτομία στη δημιουργική οικονομία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς» 0
25 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών» 0
26 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών» 0
27 Evaluation form for the program “Specialist in Isokinetic Dynamometry and Exercise” 0
28 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία και Άσκηση» 0
29 Αξιολόγηση Προγράμματος «Νομίσματα και νομισματική: το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας και της αρχαιολογίας» 0
30 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ανάλυση οικολογικών και βιοϊατρικών δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών μοντέλων σε περιβάλλον R» 0
31 Αξιολόγηση Προγράμματος «Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP» 0
32 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» 0
33 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» 0
34 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ολική Διαχείριση Ποιότητας Βιομηχανιών Τροφίμων» 0
35 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών, διδασκάλων και κληρικών στην ελληνική γλώσσα των νευμάτων» 0
36 Evaluation form “1st International Camp – Seminar for Goalkeeper Training in Team Handball” 0
37 Αξιολόγηση Προγράμματος «1οΔιεθνές Σεμινάριο Προπόνησης Τερματοφύλακα Χειροσφαίρισης-CAMP Θεωρίας Πράξης» 0
38 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια σύγχρονης οινοτεχνίας, θεωρητικής και πρακτικής αποσταγματοποιίας και παραδοσιακών αποσταγμάτων και κατάρτισης στη γευσιγνωσία (Ενότητα Α και Β)» 0
39 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β΄» 0
40 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α΄» 0
41 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ» 0
42 Αξιολόγηση Προγράμματος «Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις» 0
43 Αξιολόγηση Προγράμματος «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής» 0
44 Αξιολόγηση Προγράμματος «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής» 0
45 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδιασμός και συγγραφή ερευνητικής εργασίας στην Ιατρική και άλλες Επιστήμες Υγείας» 0
46 Αξιολόγηση Προγράμματος «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία-Δίκαιο-Λατρεία» 0
47 Αξιολόγηση Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση» 0
48 Αξιολόγηση Προγράμματος «Τεχνικές καλλιέργειας της αμπέλου» 0
49 Αξιολόγηση Προγράμματος «Υπολογιστική Γλωσσολογία με εφαρμογές στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών» 0
50 Αξιολόγηση Προγράμματος «Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας-Σχεδιασμός, Μετατροπή» 0

Σελίδες