Φόρμες Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Α/Α Αίτηση/Φόρμα Αξιολόγησης Αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
51 Evaluation form "Perfectionnement méthodologique: Enseignement/apprentissage des langues –en présentiel et/ou à distance – en cours particulier, en tandem et en petits groupes" 0
52 Αξιολόγηση Προγράμματος «Πολιτιστικός Τουρισμός» 0
53 Αξιολόγηση Προγράμματος «Start-up στον Πολιτισμό: Οδηγός για Νεοφυείς και Καινοτόμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στον Πολιτισμό» 0
54 Αξιολόγηση Προγράμματος «Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python» 0
55 Αξιολόγηση Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 1» 0
56 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ακτινοπροστασία κατά τη χρήση κλασικών ακτινογραφικών συστημάτων στην Κτηνιατρική» 0
57 Αξιολόγηση Προγράμματος «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές» 0
58 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» 0
59 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αμετρωπία & Αμβλυωπία στα παιδιά - Διάγνωση και αντιμετώπιση» 0
60 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα» 0
61 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης για Εκπόνηση Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 0
62 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» 0
63 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη» 0
64 Αξιολόγηση Προγράμματος «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων» 0
65 Αξιολόγηση Προγράμματος «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για αρχαιολογικές εφαρμογές» 0
66 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις» 0
67 Αξιολόγηση Προγράμματος «Ασφάλεια στην παιδική χαρά και τον παιδότοπο και διασφάλιση ποιότητας εξοπλισμού» 0
68 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015» 0
69 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εφαρμογές Κοινωνικών Μέσων» 0
70 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)» 0
71 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000» 0
72 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005» 0
73 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικοχημικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Πόσιμου Νερού» 0
74 Αξιολόγηση Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας» 0
75 Αξιολόγηση Προγράμματος «Κατάρτιση για το ευρύ κοινό σε θέματα Ιστορίας της Τέχνης και πολιτισμού» 0
76 Αξιολόγηση Προγράμματος «Παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής: στοχοθεσία, μεθοδολογία και αξιολόγηση» 0
77 Evaluation form MARE.17 “Materials and Techniques for the Restoration of Monuments. Compatibility, Durability, Sustainability and Economy issues in Retrofitting Heritage Structures” 0
78 Evaluation form MARE.14 “Materials and Techniques for the Restoration of Monuments. Compatibility, Durability, Sustainability and Economy issues in Retrofitting Heritage Structures” 0
79 Αξιολόγηση Προγράμματος «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών» 0
80 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Προχωρημένες Χρωματογραφικές Μεθόδους Ανάλυσης Πόσιμου Νερού» 0
81 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας» 0
82 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση για Στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων» 0
83 Αξιολόγηση Προγράμματος «Η Εκκλησιαστική Τέχνη στο Μάθημα των Θρησκευτικών και στην Ενοριακή Κατήχηση» 0
84 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδίαση γραμμικού σχεδίου με υπολογιστή (CAD)» 0
85 Αξιολόγηση Προγράμματος «Κύκλος Σεμιναρίων Κλινικής Σεξολογίας για Ιατρούς» 0
86 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση κληρικών και υποψηφίων κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου σε θέματα λατρείας και ορθόδοξης μαρτυρίας στον σύγχρονο κόσμο» 0
87 Αξιολόγηση Προγράμματος «Θεία Λατρεία-Ενορία-Κοινωνία» 0
88 Αξιολόγηση Προγράμματος «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Διδακτικές προσεγγίσεις και (πολύ)πολιτισμικές προκλήσεις» 0
89 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με θεωρητική και πρακτική άσκηση» 0
90 Αξιολόγηση Προγράμματος «Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός» 0
91 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου» 0
92 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση κληρικών της Εκκλησίας της Κρήτης» 0
93 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδιασμός και επιμέλεια εκθέσεων» 0
94 Αξιολόγηση Προγράμματος «Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Εργαλεία» 0
95 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας» 0
96 Αξιολόγηση Προγράμματος «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)» 0
97 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005» 0
98 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία» 0
99 Αξιολόγηση Προγράμματος «Διακρατικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στην Αθλητιατρική με Τηλεκπαίδευση» 0
100 Αξιολόγηση Προγράμματος «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού» 0

Σελίδες