Φόρμες Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Α/Α Αίτηση/Φόρμα Αξιολόγησης Αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
101 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση-Κατάρτιση κληρικών και στελεχών Ιερών Μητροπόλεων σε θεολογικά και ποιμαντικά θέματα» 0
102 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας-3η Ενότητα Αξιολόγηση και Εκπαίδευση» 0
103 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας-2η Ενότητα Παιδαγωγική» 0
104 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας-1η Ενότητα Διδακτική» 0
105 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας» (Αθήνα) 0
106 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας» 0
107 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ IV DE) 0
108 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ IV ILEC) 0
109 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ IV) 0
110 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΙΙΙ) 0
111 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ Ι) 0
112 Αξιολόγηση Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή» 0
113 Αξιολόγηση Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση» 0
114 Αξιολόγηση Προγράμματος «Πρακτικό σεμινάριο υπερηχοτομογραφίας της κοιλιάς και της καρδιάς των ζωών συντροφιάς-Τα βασικά και θεμελιώδη» 0
115 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εξειδίκευση στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθερίων Ελαίων (ΑΕ)» 0

Σελίδες