Φόρμες Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Α/Α Αίτηση/Φόρμα Αξιολόγησης Αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
101 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων» 0
102 Αξιολόγηση εξ αποστάσεως Προγράμματος «Τεχνικές κατανόησης, γραφής, και έκδοσης στον ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό και επαγγελματικό χώρο» 0
103 Αξιολόγηση Προγράμματος «H Διοίκηση μιας Μικρομεσαίας Εξαγωγικής Επιχείρησης» 0
104 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση Θεολόγων Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ» 0
105 Evaluation form for the Summer School Course "Learning about Orthodox Theology:Past and Present" 0
106 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Δευτεροβάμιας Εκπαίδευσης σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου και στη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα» 0
107 Αξιολόγηση Προγράμματος «Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση» 0
108 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση εργαζομένων στον τομέα των έντυπων εκδόσεων σε θέματα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης» 0
109 Αξιολόγηση Προγράμματος «Κατάρτιση-Επιμόρφωση λαϊκών στελεχών (ανδρών και γυναικών) Ι. Μητροπόλεων στο διδακτικό, κατηχητικό και κατασκηνωτικό έργο» 0
110 Αξιολόγηση Προγράμματος «Συμβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων οινοποίησης» 0
111 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση-Κατάρτιση κληρικών και στελεχών Ιερών Μητροπόλεων της Θράκης σε θεολογικά και ποιμαντικά θέματα» 0
112 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση-Κατάρτιση κληρικών και στελεχών Ιερών Μητροπόλεων σε θεολογικά και ποιμαντικά θέματα» 0
113 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας-3η Ενότητα Αξιολόγηση και Εκπαίδευση» 0
114 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας-2η Ενότητα Παιδαγωγική» 0
115 Αξιολόγηση Προγράμματος «Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας-1η Ενότητα Διδακτική» 0
116 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας» (Αθήνα) 0
117 Αξιολόγηση Προγράμματος «Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας» 0
118 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ IV DE) 0
119 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ IV ILEC) 0
120 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ IV) 0
121 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΙΙΙ) 0
122 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης (ΓΛΩΣΣΙΚΑ Ι) 0
123 Αξιολόγηση Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή» 0
124 Αξιολόγηση Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση» 0
125 Αξιολόγηση Προγράμματος «Πρακτικό σεμινάριο υπερηχοτομογραφίας της κοιλιάς και της καρδιάς των ζωών συντροφιάς-Τα βασικά και θεμελιώδη» 0
126 Αξιολόγηση Προγράμματος «Εξειδίκευση στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθερίων Ελαίων (ΑΕ)» 0

Σελίδες