Προκήρυξη Προγράμματος «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ., με τη συνεργασία του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.) μέλους του  Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εκτιμητικών Οργανισμών (TEGοVA) και εντεταλμένος  χορηγός για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Αναγνώρισης REV (Recognized European Valuer), θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων».

Σκοπός του προγράμματος το οποίο απευθύνεται σε Απόφοιτους Ανώτατης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης, είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτών που θα το παρακολουθήσουν στην επιστήμη της εκτιμητικής περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο και να μπορέσουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους ως εκτιμητές και να διευκολυνθούν στην διαδικασία επαγγελματικής πιστοποίησής τους μέσα από τα υφιστάμενα σχήματα επαγγελματικής πιστοποίησης εκτιμητών.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 160 ώρες και καλύπτει τα εξής θεματικά πεδία:

 1. Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 2. Διαχείριση Καινοτομίας
 3. Αξιολόγηση Επενδύσεων
 4. Διαπραγματεύσεις
 5. Επιχειρηματική Ηθική
 6. Βασικές Αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 7. Στρατηγική Χρηματοδότησης Ακινήτων στην Πράξη
 8. Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και Εφαρμογές
 9. Διαχείριση Έργων
 10. Απαλλοτριώσεις
 11. Διαχείριση Κεφαλαιαγοράς
 12. Real Estate Investment Banking / Structured Finance
 13. Ανάπτυξη του Έργου Ακινήτων
 14. Μεσιτεία
 15. Οικονομική Θεωρία
 16. Στατιστική Θεωρία
 17. Κύκλοι Real Estate και Μοντέλα Πρόβλεψης – Μοντέλα Βελτιστοποίησης – Δείκτες Τιμών
 18. Πολεοδομική Νομοθεσία
 19. Περιφερειακή Οικονομική
 20. Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές
 21. Αστική Οικονομία και Real Estate
 22. Μέθοδοι Εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων

 

Στα Θεματικά Πεδία περιλαμβάνονται διαλέξεις, αλλά και ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους την πολύπλευρη και διαδραστική συμμετοχή τους, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ τους. Το προσωπικό που θα διδάξει στο πλαίσιο του προγράμματος είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, καθώς επίσης και μέλη ΔΕΠ τμημάτων του Παν. Μακεδονίας και επαγγελματίες εκτιμητές μέλη του Σ.Ε.Κ.Ε. με αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με τα θεματικά πεδία του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών σχολών, όλων των ειδικοτήτων, Οικονομικών Σχολών, όλων των ειδικοτήτων, και απόφοιτων ΑΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο ανάλογο των ως άνω σχολών ΑΕΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών.

Η διδασκαλία θα γίνεται σε αίθουσα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών απογευματινές ή βράδυνες ώρες τις ημέρες Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο. Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας προβλέπεται ότι θα είναι οι 12 ώρες.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνεται με εκπόνηση εργασιών από αυτούς με το πέρας της διδασκαλίας κάθε θεματικής ενότητας.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα που θα ανταποκριθούν επιτυχώς στις προβλεπόμενες απαιτήσεις, θα χορηγηθούν:

-Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα αναγνωρίζεται από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος ως έξι (6) μήνες επαγγελματική εμπειρία  στην Εκτιμητική και θα προσμετρά για τη μείωση της απαιτούμενης διετίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 29/3/2018 έως 15/4/2018 και μόνον ηλεκτρονικά και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

·         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα,

·         Τίτλοι Σπουδών,

·         Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

 

Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση θα τη βρείτε στο σύνδεσμο εδώ.

Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται να γίνει στις 19 Απριλίου 2018.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 750 Ευρώ (πληρωτέο σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί με την έναρξη των μαθημάτων ενώ οι υπόλοιπες δύο κατά τη διάρκεια του προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος κ. Ζήση Μάλλιο (zmallios@civil.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-995674 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                 Ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου                           Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

                                    ΚΕΔΙΒΙΜ                                                      του Προγράμματος

                Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                           Ζ. Μάλλιος, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Μάρτιος 29, 2018 to Κυριακή, Απρίλιος 15, 2018